herb BIP - Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

www.dps.jaworzno.pl

Mapa biuletynu

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie
|___Cele i zadania Domu
|___Dane teleadresowe
|___Akty prawne
      |___Zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
      |___Statut Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
      |___Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
Informacje
|___Ogłoszenia
|___Rejestr umów
Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4
      |___Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania p.n. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Praca
|___Oferty pracy
      |___Ogłoszenie o wynikach naboru DPS/DK/110/01/2018
      |___Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny
      |___Ogłoszenie o wynikach naboru DPS/DK/110/02/2017
      |___Ogłoszenie o wynikach naboru DPS/DK/110/01/2017
      |___Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent d/s Administracyjnych
      |___Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent d/s Administracyjnych
      |___Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko księgowej - 1/2 etatu
      |___Nabór na wolne stanowisko pracy: KSIĘGOWA 1/2 etatu
      |___OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO- KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZEGO
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- kierownik działu opiekuńczego
      |___Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
      |___Nabór na stanowisko Referenta ds. administracyjno - kadrowych
            |___Ogłoszenie o unieważnieniu naboru
      |___Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
|___Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
      |___Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
|___Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze
      |___Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie
      |___Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie